January 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 31, 2018 January 1, 2019

: Centre Closed

: Centre Closed

: Centre closed

: Centre closed
January 2, 2019

: Circle Week

: Circle Week
January 3, 2019

: Walk to find shapes

: Walk to find shapes
January 4, 2019

: Show & Tell

: Show & Tell
January 5, 2019 January 6, 2019
January 7, 2019 January 8, 2019

: Triangle Week

: Triangle Week
January 9, 2019 January 10, 2019

: Walk to find shapes

: Walk to find shapes
January 11, 2019

: Show & Tell

: Show & Tell
January 12, 2019 January 13, 2019
January 14, 2019

: Square Week

: Square Week

: Walk Day

: Walk Day
January 15, 2019 January 16, 2019 January 17, 2019

: Walk to find shapes

: Walk to find shapes
January 18, 2019

: Show & Tell

: Show & Tell
January 19, 2019 January 20, 2019
January 21, 2019

: Rectangle Week

: Rectangle Week
January 22, 2019 January 23, 2019 January 24, 2019

: Walk to find shapes

: Walk to find shapes
January 25, 2019

: Show & Tell

: Show & Tell
January 26, 2019 January 27, 2019
January 28, 2019

: All about Snow

: All about Snow
January 29, 2019 January 30, 2019 January 31, 2019

: Walk to find shapes

: Walk to find shapes
February 1, 2019

: All About Me

: All About Me

: Show & Tell

: Show & Tell
February 2, 2019 February 3, 2019

Return to calendar