January 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 31, 2018 January 1, 2019 January 2, 2019

: Happy New Year

: Happy New Year
January 3, 2019 January 4, 2019 January 5, 2019 January 6, 2019
January 7, 2019 January 8, 2019

: Let's make Snow Angels

: Let's make Snow Angels
January 9, 2019 January 10, 2019 January 11, 2019 January 12, 2019 January 13, 2019
January 14, 2019 January 15, 2019 January 16, 2019 January 17, 2019

: Snowball Sensory

: Snowball Sensory
January 18, 2019 January 19, 2019 January 20, 2019
January 21, 2019

: Do you want to Build a Snowman?

: Do you want to Build a Snowman?
January 22, 2019 January 23, 2019 January 24, 2019 January 25, 2019

: Pajama Day!

: Pajama Day!
January 26, 2019 January 27, 2019
January 28, 2019 January 29, 2019 January 30, 2019 January 31, 2019 February 1, 2019 February 2, 2019 February 3, 2019

Return to calendar