January 2019
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 31, 2018 January 1, 2019 January 2, 2019

: Happy New Year

: Happy New Year
January 3, 2019 January 4, 2019 January 5, 2019 January 6, 2019
January 7, 2019 January 8, 2019

: Let's make Snow Angels

: Let's make Snow Angels
January 9, 2019 January 10, 2019 January 11, 2019 January 12, 2019 January 13, 2019
January 14, 2019 January 15, 2019 January 16, 2019 January 17, 2019

: Snowball Sensory

: Snowball Sensory
January 18, 2019 January 19, 2019 January 20, 2019
January 21, 2019

: Do you want to Build a Snowman?

: Do you want to Build a Snowman?
January 22, 2019 January 23, 2019 January 24, 2019 January 25, 2019

: Pajama Day!

: Pajama Day!
January 26, 2019 January 27, 2019
January 28, 2019 January 29, 2019 January 30, 2019 January 31, 2019 February 1, 2019

: Looking for Shadows

: Looking for Shadows
February 2, 2019

: Ground Hog Day

: Ground Hog Day
February 3, 2019

Return to calendar